top of page

Ontzuren

Advies.

Ontgifting
Waarom ontzuren?
Bent u zuur?

Dagelijks groeit ons bewustzijn over de werking van ons lichaam. Maar bij veel mensen is nog niet bekend hoe ons dieet en onze levensstijl de gezondheid op de langere termijn kan beïnvloeden. Naarmate we ouder worden gaan we geleidelijk klachten ontwikkelen die de dagelijkse levensgang kunnen beïnvloeden. De laatste jaren wordt steeds meer erkend dat veel gezondheidsklachten hun oorsprong vinden in de jarenlange ophoping van zure afvalstoffen in het lichaam.

Voeding, stress, medicijnen, overmatige spierbelasting produceren na verbranding zure afvalstoffen die uw lichaam kwijt moet om de zuurgraad van het bloed op een constant niveau te houden. Voorbeelden van zure afvalstoffen zijn o.a. urinezuren, melkzuren, vetzuren, azijnzuren, looizuren, fosforzuren.
 
Maar de hoeveelheid afvalzuren die dagelijks in het bloed vrijkomt is te groot om via de normale uitscheidingorganen ons lichaam te verlaten. Het lichaam slaat de schadelijke zuurresten dan op in de weefsels en de gewrichten. Het lichaam verzuurt steeds verder naarmate we ouder worden met als gevolg dat op gegeven moment vermoeidheid en pijnen kunnen ontstaan. Maar ook belangrijke enzymenactiviteiten kunnen slechts plaatst vinden bij een bepaalde zuurgraad.

Welke factoren veroorzaken verzuring?

Voedingspatroon en levensstijl zijn van grote invloed op het verzuren van het lichaam. In het Westen (maar ook steeds meer in het Oosten) verschuift door (opkomende) welvaart het voedingspatroon en de levensstijl naar een richting die lichaamsverzuring in rap tempo doet toenemen.

Voeding

Voedsel dat we eten heeft na verbranding ervan een zuurvormende invloed op het lichaam. Met name dierlijke eiwitten, suikers, bepaalde vetten, alcohol, koffie en limonades hebben een sterk verzurende werking. Na verbranding blijven veel zuurresten achter in het lichaam. In principe hebben groenten en sommige fruitsoorten een ontzurende werking, maar doordat voedsel nooit 100% volledig verbrandt, blijven ook hierbij organische afvalzuren achter. Het is dan ook niet moeilijk om voor te stellen dat met de verschuiving van ons voedingspatroon (naar o.a. relatief veel dierlijke eiwitten, junkfood, koolzuurhoudende en alcoholische dranken, koffie, snoep en geraffineerde producten) gezondheidsklachten als gevolg van verzuring steeds vroeger ontstaan.

Stress

Stress heeft een sterk verzurende werking op het lichaam. In een stresssituatie breekt het lichaam veel cellen af waarbij urinezuren vrijkomen. Mensen die vanuit hun werk- of privésituatie regelmatig stress ervaren krijgen vaak last van allerlei verzuringskwalen (hoge bloeddruk, haaruitval, slapeloosheid, jichtaanvallen).

Overmatige spierbelasting
Overig
Hoe worden zure afvalstoffen door het lichaam verwerkt?

Een evenwichtige zuurgraad van het lichaam is essentieel voor een goede gezondheid. Maar naarmate u ouder wordt blijven steeds meer zuurresten achter in het lichaam. De ophoping van zuurresten kan leiden tot chronische verzuring met als gevolg dat allerlei klachten kunnen ontstaan.

Een mooie site over ontzuren en vragen hierover : http://zuur-base-evenwicht.nl/

Bij overmatige spierbelasting moet het lichaam voor de verbranding meer zuurstof en voedingstoffen naar de spieren transporteren dan normaal. Op gegeven moment is de hoeveelheid zuurstof niet meer afdoende om de benodigde energie voor de spieren te produceren waardoor de cellen suikers (glucose) gaan gebruiken. Bij dit proces ontstaan melkzuren. Melkzuren in het bloed die het lichaam niet snel genoeg geneutraliseerd krijgt  worden opgeslagen in het spierweefsel. Hierdoor ontstaan spierpijnen (verzuurde spieren!). Op latere leeftijd kunnen mensen last krijgen van chronische spierpijnen indien het lichaam niet meer de volledige capaciteit heeft om opgehoopte melkzuren in het spierweefsel af te voeren.

Overige factoren die het lichaam (sterk) verzuren zijn:

  • Roken

  • Medicijngebruik

  • Straling (zendmasten, WiFi, mobile telefoons, DECT telefoons, e.d.)

  • Luchtverontreiniging

Zure afvalstoffen die in het bloed vrijkomen worden door het lichaam uitgescheiden via de nieren, de longen en de huid. Naast uitscheiding via de uitscheidingsorganen probeert het lichaam de zuurgraad van het bloed op een constant niveau te houden door afvalzuren te neutraliseren via onze basische buffer. Deze basische buffer bestaat voor het grootste gedeelte uit het stofje Natriumbicarbonaat (klik hier voor meer info over verzuring en natriumbicarbonaat).

Wanneer de hoeveelheid afvalzuren na verbranding in het bloed te groot is om door de basische buffer natriumbicarbonaat geneutraliseerd of door de uitscheidingsorganen afgevoerd te worden, gaat het lichaam over tot andere mechanismes om de zuurgraad constant te houden; het zet de “vloeibare schadelijke zuren” om in “vaste niet-schadelijke” vorm. Het lichaam “rooft” basische mineralen als calcium en magnesium uit o.a. de botten en bindt deze met de overtollige schadelijke zuren. Hierdoor ontstaan dan “zure zouten”. De zure zouten (zuurresten) hebben een neutrale zuurgraad, maar zetten zich wel af op allerlei plaatsen zoals in het weefsel en de gewrichten.

Welke klachten kunnen ontstaan door verzuring?

Door het afnemen van de belangrijke mineraalvoorraden in onze botten, huid, tanden, haarbodem en door de zure afzettingen in onze weefsels en gewrichten kunnen gezondheidskwalen in verschillende gradaties ontstaan:

In het 1e stadium van verzuring kunnen klachten voorkomen als:

gebrek aan energie, slaapstoornissen, obstipatie, zure oprispingen, ontstekingen, cellulitis, beslagen tong, cariës, infectiegevoeligheid, haaruitval, huidproblemen, spierkrampen, gewrichtspijnen, vaginale schimmels, kalknagels, depressie, libidoverlies, allergieën.

Als de verzuring verder voortduurt dan kunnen in het 2e stadium, al naar gelang de aanleg hiervoor, klachten ontstaan in de vorm van:

hoge bloeddruk, diabetes, jicht, verhoogd cholesterol, nierstenen, artrose, artritis, hartinfarct, beroerte, maagzweer, botontkalking/osteoporose, fibromyalgie, astma, galstenen. Deze aandoeningen worden ook wel welvaartsaandoeningen genoemd. Dit omdat ze met name voorkomen (en in rap tempo toenemen) in delen van de wereld waar als gevolg van de welvaart het voedingspatroon en de levensstijl drastisch is veranderd.

Voor meer informatie over ontgiften en het gebruik van bepaalde voedingsstoffen, kunt u zich wenden tot onze medewerkers of stuur een mail naar advies[@]rozemarijnenthijm.nl

 

Deze tekst downloaden of uitprinten? Klik op de PDF button. 

Rozemarijn & Thijm verklaart dat de tekst zorgvuldig en naar beste weten is samengesteld. Rozemarijn & Thijm kan echter geenzins instaan voor de volledigheid van de tekst of eventuele fouten. Rozemarijn & Thijm aanvaard dan ook geen enkel aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, gebasseerd op de inhoud van deze tekst(en)

De oplossing: Ontzuren!

Om een goede gezondheid na te streven is het van essentieel belang om tegenwicht te bieden aan  de dagelijkse aanwas van zure afvalstoffen in uw lichaam. U kunt beginnen met het veranderen van uw voedingspatroon  - meer ontzurende voeding zoals groenten en minder dierlijke eiwitten en suikers -  met daarnaast een aangepaste levensstijl (minder stress, voldoende rust en minder overmatige spierbelasting). Maar helaas is dit niet genoeg om het dagelijkse zuuroverschot volledig te neutraliseren.

Door uw lichaam dagelijks actief te gaan ontzuren bent u echter wel in staat om tegenwicht te bieden aan verzuring. Ontzuren is het proces waarbij dagelijks de stroom zure afvalstoffen wordt geneutraliseerd en opgebouwde zuurresten uit het lichaam worden verwijderd. Ook als u al gezondheidsklachten ondervindt die gepaard gaan met verzuring is ontzuren de methode om hier verbeteringen in te krijgen.

Voor een goede gezondheid is een juiste zuurgraad van het lichaam essentieel. Door uw lichaam dagelijks te ontzuren kunnen uw organen optimaal functioneren en voelt u zich vitaal en energiek.

bottom of page