top of page

Senioren en voeding

Advies.

Senioren en voeding
Specifiek voedingsadvies voor senioren
Lichamelijke activiteit

Mensen die grote lichamelijke activiteit ontplooien, zoals bijvoorbeeld sport, hebben verhoogde behoefte aan vitaminen uit het B-complex (deze zijn nodig voor het vrijmaken van energie) en vooral aan anti-oxidanten. Een multi-vitaminen preparaat wat rijk is aan B-vitaminen en anti-oxidanten, eventueel aangevuld met een anti-oxidantencomplex, wordt voor deze mensen aanbevolen.

Vitamine D
Vitamine B12
Ontwikkeling van bepaalde aandoeningen en de rol van anti-oxidanten
Botontkalking

Botontkalking komt in ons land veel voor. Er zijn vele (voedings)maatregelen die genomen kunnen worden om het proces te vertragen. Eén van de oorzaken van deze aandoening is een verminderde aanmaak van maagzuur, waardoor mineralen zoals calcium en magnesium, minder goed worden opgenomen. Als deze twee bouwstenen van botweefsel extra worden ingenomen, kan in dit geval het beste worden gekozen voor deze mineralen als citraatverbinding.

Diabetes (II)

Diabetes (II) neemt de laatste decennia in ons land enorm toe. Een juiste leefstijl kan het risico aanmerkelijk verminderen. Onderzoek heeft aangetoond dat een verandering in de leefstijl, zoals meer lichaamsbeweging, een vezelrijke voeding, minder vet -met name verzadigd vet- en vermindering van het lichaamsgewicht, de kans op het ontwikkelen van deze vorm van suikerziekte sterk kunnen verminderen. Mensen met diabetes hebben een duidelijk grotere behoefte aan anti-oxidanten, om het risico van complicaties, zoals hart- en vaataandoeningen, oogaandoeningen en neuropathie te verkleinen.

Conclusie en aanbeveling

Voedingsdeskundigen beschouwen mensen boven de leeftijd van 50 jaar als senioren. Deze grens is natuurlijk volstrekt willekeurig getrokken. Men gaat er van uit dat naar mate men ouder wordt de behoefte aan voedingsstoffen verandert, als gevolg van veranderingen in het lichaam en afnemende lichamelijke activiteit. Met de veranderingen in het lichaam worden het verminderd functioneren van de spijsvertering, veranderingen in de hormoonhuishouding en een verhoogde kans op allerlei aandoeningen bedoeld.

Niet iedereen legt zich neer bij de uitspraak: 'ouderdom komt met gebreken'. Er zijn tal van maatregelen mogelijk om de gezondheid positief te beïnvloeden, waaronder aanpassing van de voeding. De veranderende behoefte aan voedingsstoffen is niet zozeer leeftijdsgebonden, maar veel meer afhankelijk van de veranderingen in het lichaam en de leefstijl. Zo kan de ene persoon bijvoorbeeld rond het 40e levensjaar behoefte krijgen aan een leesbril en een ander persoon pas met 65 jaar. De voedingsbehoefte bij senioren is ook afhankelijk van de mate van lichamelijke activiteit, zoals sport.

Over het algemeen kan gesteld worden dat 50-plussers net als iedereen voedingsbehoeften hebben, die afhankelijk zijn van hun persoonlijke gesteldheid en leefstijl. Voor bepaalde condities en leefstijlen zijn algemene aandachtspunten aan te geven. Sommige van deze zaken betreffen voornamelijk senioren.

Een aantal voorbeelden: 

Vitamine D is noodzakelijk voor de opname van calcium en stevige botten, maar speelt bijvoorbeeld ook een belangrijke rol in het immuunsysteem. Vitamine D wordt in de huid gevormd door UV-licht uit direct zonlicht. Blootstelling aan direct zonlicht (daglicht) is daarom noodzakelijk. Wanneer ouderen minder mobiel zijn, zullen zij meestal onvoldoende daglicht op de huid krijgen om in de behoefte aan vitamine D te voorzien. De Nederlandse overheid adviseert mensen daarom extra vitamine D in te nemen: voor volwassenen bedraagt de aanbevolen inname op dit moment 200 IU, voor mensen in de leeftijd van 51-70 jaar 400 IU, en voor personen van 70 jaar en ouder 600 IU vitamine D per dag. Recente onderzoeken tonen aan dat zelfs bij jongeren al tekorten aan vitamine D voorkomen. Ouderen die weinig of geen zonlicht op de huid krijgen hebben soms hogere doseringen vitamine D nodig (in overleg met een deskundige).

Vaak wordt gesteld dat een klein beetje zonlicht per dag voldoende is om het lichaam te voorzien van vitamine D. Mensen die verder dan de 40e breedtegraad verwijderd van de evenaar wonen hebben echter geen productie van vitamine D in de huid in de wintermaanden (Nederland ligt ongeveer op de 53e breedtegraad). Een groot aantal wetenschappers stelt zelfs dat de behoefte aan vitamine D duidelijk hoger is dan tot nu toe werd gedacht.

Vitamine B12-tekorten komen zeer vaak voor bij ouderen. Een tekort aan vitamine B12 kan onder andere gepaard gaan met geheugenproblemen, depressiviteit en in ernstige gevallen zelfs beschadiging van het zenuwstelsel. Ouderen hebben minder productie van maagzuur, waardoor zij vitamine B12 minder goed uit de voeding kunnen opnemen. Ook gebruik van maagzuurremmers of medicijnen tegen diabetes type II kan leiden tot een tekort aan deze belangrijke vitamine. Er wordt geschat dat 1 op de 5 á 10 ouderen een tekort aan vitamine B12 heeft. Een recent Nederlands onderzoek heeft aangetoond dat bij een mild tekort, minimaal 600 microgram vitamine B12 als tablet ingenomen moet worden om dit tekort op te heffen. Dit is met de voeding niet haalbaar.

Het risico van bepaalde aandoeningen wordt door veel factoren bepaald. Erfelijkheid en leefstijl, waaronder voeding, zijn de belangrijkste. Met het stijgen van de leeftijd neemt de kans op ontwikkeling van aandoeningen toe.

Veel aandoeningen die aan de leeftijd worden gerelateerd, worden veroorzaakt door vrije radicalen. Zo zijn hart- en vaataandoeningen, gewrichtsklachten, rimpels en oogproblemen, vaak het gevolg van schade door radicalen. Anti-oxidanten zijn de stoffen die bescherming bieden tegen radicaalschade. Veel senioren vullen de voeding aan met extra anti-oxidanten, zoals de vitaminen C en E, caroteen, selenium en zink.

Andere voorbeelden, met een algemeen suppletie advies:

Ook in Nederland worden bij ouderen vaak tekorten aan bepaalde voedingsstoffen (met name vitamine B12 en vitamine D) gevonden. Daarnaast kan door individuele omstandigheden (ziekte, medicijngebruik) de behoefte aan andere voedingsstoffen verhoogd zijn. Gebruik van een geschikt multi-vitaminen/mineralenpreparaat kan helpen om tekorten te voorkomen of op te heffen.

Voor meer informatie over senioren, voeding en het gebruik van bepaalde voedingsstoffen, kunt u zich wenden tot onze medewerkers of stuur een mail naar advies[@]rozemarijnenthijm.nl

Rozemarijn & Thijm verklaart dat de tekst zorgvuldig en naar beste weten is samengesteld. Rozemarijn & Thijm kan echter geenzins instaan voor de volledigheid van de tekst of eventuele fouten. Rozemarijn & Thijm aanvaard dan ook geen enkel aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, gebasseerd op de inhoud van deze tekst(en)

bottom of page