top of page

Bach Bloesem

Gezondheidsnieuws.

Bach bloesems

Dr. Edward Bach bestudeerde het gedrag en met name de stemmingen en emoties van mensen. Die deelde hij in zeven groepen in, namelijk:

 

1. Angst

2. Onzekerheid

3. Onvoldoende interesse in het hier en nu

4. Eenzaamheid

5. Overgevoeligheid

6. Moedeloosheid en wanhoop

7. Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen.

 

Dr. Bach heeft 38 remedies ontwikkeld die elk in één van de zeven groepen zijn in te delen. Als 39ste remedie heeft hij Rescue Remedy ontwikkkeld.

We hebben de top 6 op een rijtje gezet voor u.

Mimulus                     gr. 1     Bij angst voor herkenbare dingen, verlegenheid, bedeesdheid, nervositeit

Hornbeam                 gr. 2     Bij het „maandagmorgen" gevoel, talmen, uitstellen.

White Chestnut         gr. 3     Bij aanhoudende ongewenste zorgelijke gedachten, denken en piekeren overheerst, redeneren in gedachten.

Impatiens                  gr. 4     Bij ongeduld, irritatie, prikkelbaarheid, gespannenheid, hoog levenstempo.

Walnut                       gr. 5     Helpt oude banden verbreken en aanpassen aan overgangssituaties, nieuwe levensfase bijvoorbeeld puberteit, verhuizing etc.

Star of Bethlehem      gr. 6Bij traumatische ervaringen, shock, alle effecten van droevig nieuws, schrik, ongeval.

Meer informatie op : http://bloesemsvanbach.nl/nl/bloesems

bottom of page