top of page

Koortslip en gordelroos

Advies.

Koortslip en gordelroos
De remmende werking van lysine
Voedingsmaatregelen

Voedingsmiddelen die veel arginine bevatten en vermeden moeten worden, zijn: noten en zaden, pinda's, gelatine, chocolade, carob, uien en champignons. De meeste granen hebben een (licht) arginine-overschot. Voedingsmiddelen die meer lysine bevatten zijn vlees, melk, kaas, vis, gierst en avocado. Vegetariërs hebben in principe een groter risico op een lysine tekort.

Lysine
Immuunstimulerend kruid als extra ondersteuning
Samenvatting en advies

Zowel koortslip als gordelroos zijn varianten van het herpes virus. Het aminozuur lysine blijkt een remmende werking te hebben op de groei van de virussen. Door het voedingspatroon aan te passen en door inname van een lysine-supplement kunnen klachten worden voorkomen. Ook bij  het uitbreken van het virus kan lysine worden gebruikt. De dosering is dan doorgaans hoger.
Volgens onderzoek kan het kruid Cat's Claw worden gebruikt om de weerstand tegen de virussen te verhogen.

Herpesinfecties, zoals Herpes Simplex (koortslip en genitale herpes) en Herpes Zoster (gordelroos) kunnen ongemakkelijk, langdurig en pijnlijk zijn. Meer dan 70% van de bevolking is drager van een herpesvirus. Het virus blijft altijd in het zenuwstelsel aanwezig. Als de weerstand vermindert, zoals door stress, verkoudheid, koorts of zonnebrand, kan het virus geactiveerd worden. Ook gordelroos kan gemakkelijker uitbreken tijdens perioden van stress en spanningen.

Onderzoek heeft aangetoond dat het aminozuur lysine een remmende werking heeft op de groei van de virussen. Herpesvirussen gebruiken het aminozuur arginine als voedingsbodem om zich te vermenigvuldigen. Een voeding die dus rijk is aan lysine en arm aan arginine, gecombineerd met een lysinesupplement, kan zowel het ontstaan van herpesinfecties voorkomen, als, in acute gevallen, de groei van de virussen remmen.

Preventief innemen van extra lysine door mensen die gevoelig zijn voor herpesinfecties, werkt al bijeen dosis van 1.000 mg per dag. In acute gevallen is een dosis van 2.000 mg tot 4.000 mg aan te bevelen. Onderzoeken hebben aangetoond dat langdurig innemen van 8.000 mg per dag veilig is.

Mensen die extra arginine innemen, zoals sporters, wordt geadviseerd ook lysine in te nemen, om de gevoeligheid voor herpesinfecties te verminderen. De meest effectieve vorm van lysine in supplementvorm is de vrije vorm: L-Lysine.

Wetenschappelijk onderzoek met het kruid Cat's Claw (Katteklauw, Uncaria tomentosa) bij herpespatiënten gaf opmerkelijk positieve resultaten. Cat's Claw verbetert de weerstand tegen herpesvirussen en draagt bij aan de genezing van infecties.

Voor meer informatie over het herpesvirus en gebruik van bepaalde voedingsstoffen, kunt u zich wenden tot onze medewerkers of stuur een mail naar advies@rozemarijnenthijm.nl

 

Deze tekst downloaden of uitprinten? Klik op de PDF button. 


Rozemarijn & Thijm verklaart dat de tekst zorgvuldig en naar beste weten is samengesteld. Rozemarijn & Thijm kan echter geenzins instaan voor de volledigheid van de tekst of eventuele fouten. Rozemarijn & Thijm aanvaard dan ook geen enkel aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, gebasseerd op de inhoud van deze tekst(en)

bottom of page