Advies

HPU - HemoPyrrollactamUrie

Inleiding
Dit zijn de meest voorkomende klachten:
Wat is HPU?

Dr. Kamsteeg, biochemicus en oprichter van het Klinisch Ecologisch Allergie Centrum (KEAC), doet al jarenlang onderzoek naar het zogenaamde hemopyrrollactam-complex (HPU). Dit complex komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen en veroorzaakt een serie uiteenlopende klachten.

Ons lichaam is een subtiele balans van vitaminen en mineralen. We lijken er in onze cultuur meester in te zijn geworden om die balans constant te verstoren. Dat blijft niet zonder gevolgen. Daarnaast zijn er mensen die geboren zijn met een stofwisselingsziekte, waardoor de balans van nature al afwezig of labiel is. Een verstoorde balans kan een breed arsenaal aan klachten geven. De klachten lopen vaak zo uiteen dat er op het eerste gezicht geen samenhang in te ontdekken is, laat staan een oorzaak van aan te wijzen is. Totdat baanbrekend onderzoek of een spontane ontdekking leidt naar een heel nieuw spoor. Zo'n doorbraak was het ontdekken van het hemopyrrollactam-complex.

Het hemopyrrollactam-complex berooft ons lichaam van een paar belangrijke rnineralen en vitaminen, waaronder Vitamine B6, Zink en Mangaan.Doordat het de actieve vorm van B6 bindt worden alle biochemische processen in het lichaam waar deze vitamine een voorwaarde voor is, verstoord, met name de opname van zink, mangaan en chroom uit ons voedsel en de stofwisseling van koolhydraten en vetten. Zink en mangaan zijn van belang voor je weerstand tergen infecties, voor je suikerstofwisseling en de vorming van kraakbeen. Het is, dan ook niet verwonderlijk dat de lijst van klachten als gevolg van dit stofwisselingsprobleern heel uiteenlopend zijn.

Onze westerse leefwijze is niet vriendelijk voor mensen met HPU. Stress put bijvoorbeeld onze voorraad vitamine B6 uit. Ais je daar al een tekort van hebt als gevolg van HPU, kun je heel snel van slag raken. Zou dit misschien mede een oorzaak zijn van procentueel meer bum-outs onder vrouwen? Ook de anticonceptiepil onttrekt aan ons lichaam veel vitamine B6 en zink, precies het knelpunt voor HPU.


Lijders aan HPU hebben ook vaak een verminderde leverfunctie. Het gevolg is dat lichaarnsvreemde stoffen of toegediende medicijnen minder snel worden afgebroken en HPU-lijders eerder last zullen hebben van verschijnselen die optreden bij een overdosis. Bepaalde ziekten, zoals de ziekte van Pfeiffer, doet de lever- en darmfunctie nog sneller achteruit hollen en vormen een extra risico voor HPU-lijders.


Zulke mensen kunnen langdurig last houden van gediagnostiseerd als lijdend aan het post-viraal syndroom of aan chronische vermoeidheid. Kamsteeg schat op grond van zijn laatste bevindingen dat 10 tot 20 procent van de vrouwen HPU heeft, in lichtere of sterke mate.


Dat verklaart voor hem ook waarom vrouwen vaker bij de huisarts komen dan mannen en waarom er zoveel moeilijk te verklaren `vrouwenklachten' zijn.

Wat voor medicatie is ervoor HPU?

Onderstaande tekst hebben wij ontvangen van een lezeres met de verwijzing naar een boek met ISBN code 90-75690-14-2.

Hemopyrrollactamurie (HPU) is een nog onbekende vrouwenziekte. Naar schatting lijdt minstens 10 procent van de meisjes en vrouwen aan deze aandoening. Hemopyrrollactamurie hoeft niet direct tot klachten te leiden. Maar veel 'HPU-vrouwen' worden vroeg of laat geconfronteerd met gezondheidsproblemen. Vooral als nog andere factoren aanwezig zìjn. zoals veel stress of pilgebruik, kunnen klachten optreden.

 • chronische vermoeidheid

 • menstruatiestoornissen

 • hypoglycaemie

 • maagklachten

 • prikkelbare darm

 • verstopping

 • diarree

 • huiduitslag

 • zwangerschapsklachten

 • bloedarmoede

 • verlaagde bloeddruk

 • gewrichtsproblemen

 • spierziekte

HPU blijkt goed te behandelen te zijn met voedingssupplementen, met name met pyridoxaal-5-fosfaat, zink en mangaan. Maar denk niet dat je zomaar grote hoeveelheden kunt gaan slikken. Op het moment dat je aan deze kuur begint, komt vaak ook een psychisch verwerkingsproces op gang. Grote hoeveelheden van dit supplement kunnen psychisch wel eens teveel van het goede zijn.
Het lastige is dus dat op het moment dat het lichaam bezig is weer in balans te komen, de psyche even helemaal van slag kan zijn door de nieuwe verwerkingsprocessen. De behandeling heeft dan ook tijd nodig; Kamsteeg rekent al snel op een maand of negen. Het liefst past hij daarom de basisbehandeling preventief toe, door bij meisjes al op jonge leeftijd de urine te controleren op de aanwezigheid van de genoemde stof.

Voor meer informatie over HPU en het gebruik van bepaalde voedingsstoffen, kunt u zich wenden tot onze medewerkers of stuur een mail naar advies@rozemarijnenthijm.nl

 

Deze tekst downloaden of uitprinten? Klik op de PDF button. 


Rozemarijn & Thijm verklaart dat de tekst zorgvuldig en naar beste weten is samengesteld. Rozemarijn & Thijm kan echter geenzins instaan voor de volledigheid van de tekst of eventuele fouten. Rozemarijn & Thijm aanvaard dan ook geen enkel aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, gebasseerd op de inhoud van deze tekst(en)